Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pobliżu przebiega droga DK94 (Wrocław- Kraków).

 

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i drzewami; kształt działki zbliżony do trójkąta.

 

Dojazd: bezpośrednio z ul. Majewskiego.

 

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00049083/5.

 

Powierzchnia: 6275 m2

 

Oznaczenia geodezyjne działek: nr geod. 5646/3, 166/7 (k.m. 2, obręb Strzemieszyce Wielkie).

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z obowiązującym planem pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny” ze zmianami wprowadzonymi „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla przebudowy gazociągu Tworzeń-Szopienice” (patrz plan nr 58) teren jest oznaczony symbolem
1UM – przeznaczenie pod nieuciążliwą zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową
2ZW – przeznaczenie pod zieleń nieurządzoną o funkcji bioklimatycznej, krajobrazowej i izolacyjnej.

 

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

 

Link do przetargu: obecnie brak postępowania.

 

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Załączniki