Miasto dużych inwestycji

Dąbrowa Górnicza pod względem dochodów miasta dysponuje jednym z największych budżetów w klasyfikacji miast na prawach powiatu.

Budżet miasta (wydatki ogółem) w 2015r.: 663.081.362 mln zł

Największe inwestycje zrealizowane

 • Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego (projekt dofinansowany z funduszy UE, realizowany wspólnie z gminami: Sosnowiec i Będzin oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej), w ramach projektu odnowiono 22 linie autobusowe, zakupiono 72 autobusy niskopodłogowe, a na terenie Dąbrowy Górniczej zmodernizowano 161 przystanków autobusowych,
 • Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa – Swobodna (osiedle Spisaka) – 22.500.000 zł.
 • Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 33.500.000 zł.
 • Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną – 10.500.000 zł.
 • Budowa Hali Widowiskowo Sportowej w Parku Hallera- 30.000.000 zł.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych – 9.600.000 zł.
 • Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Staszica – 6.400.000 zł.
 • Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina 3.800.000 zł.
 • Przebudowa Muzeum Miejskiego: „Sztygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych – 5.500.000 zł.
 • Wiadukt w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki – 9.650.000 zł.
 • Kanalizacja w dz. Dziewiąty (budowa i adaptacja ) w ul. Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej , Konopnickiej, Asnyka – 6.600.000 zł.
 • Eurocamping Błędów : baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Błędowie – 4.310.000 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dz. Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna – 4.330.000 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplaka i rozdzielczego systemu kanalizacji na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi – 1.827.931,41 zł.
 • Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków – ok. 10 mln zł.
 • Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza – 813.738,00 zł.
 • Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza – 3.902.712,33 zł.
 • Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza – 453.867,55 zł.
 • Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA. W ramach nowej infrastruktury powstało: – molo nad Pogorią III, – plac zabaw dla dzieci – zespół boisk – 24.578.326,00 zł Budowa 30 km nowych ścieżek rowerowych wspólnie z miastami: Będzin, Siewierz i Sławków.
 • Kompleksowa termomodernizacja ponad 20 placówek oświatowych wraz z budową i modernizacją obiektów sportowych w tym Zespół Szkół nr 7 – 14,5 mln zł Zespół Szkół Muzycznych nr 1 – 12 ml zł, zaplanowana jest jeszcze budowa boiska i sali koncertowej na kwotę 32 mln zł. Powstało 12 nowoczesnych obiektów sportowych w tym „orliki” za kwotę 23 mln zł.
 • Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł ok. 72 mln zł
 • Budowa szerokopasmowego Internetu na terenie Dąbrowy Górniczej – 53 km nowoczesnej sieci światłowodowej, 24 ogólnodostępne hotspoty, monitoring wizyjny. Koszt realizacji trzech etapów inwestycji wyniósł 24.059.230 zł.
 • Zagłebiowskie Centrum Onkologii – realizacja I etapu utworzenia ZCO – 8 525 000 zł.
 • Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dabrowie Górniczej: Etap I, Etap II, Etap III. Inwestycja polegała na wybudowaniu drogi o całkowitej długosci prawie 9 km. Inwestycja obejmowała roboty budowlane w zakresie rond, skrzy¿owan dróg, prace odwadniajace oraz oswietlenie dróg. W konsekwencji powstało połaczenie komunikacyjne z najwiekszym terenem inwestycyjnym w Polsce południowej – Tucznawa – o całkowitej powierzchni 259 ha.Koszt inwestycji – 66 256 269,01 zł.
 • Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku od granicy z gmina Sławków do granicy z gmina Sosnowiec wraz z przebudowa wiaduktu drogowego nad droga wojewódzka nr 790. Koszt inwestycji – 244 253 653,04 zł.
 • Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłebia w Dabrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłebia Dabrowskiego. Łaczny koszt realizacji 2 etapów inwestycji – 72 079 870,03 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – etap I – 490 041 683,68 zł.
 • Przestrzeń wspólna- strefy integracji społecznej w Dąbrowiej Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego – 1,745.427,28 zł.
 • Wyeliminowanie odprowadzania scieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria– 61 060 741,45 zł.

Największe inwestycje miejskie w realizacji

 • Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej. Szacowana wartość inwestycji – 1 000 000 zł
 • Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Szacowana wartość inwestycji – 1 500 000 zł.
 • Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych. Szacowana wartość inwestycji – 3 607 909,75 zł.
 • Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II. Szacowana wartość inwestycji – 500 000 zł.
 • DG Networking – wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II. Szacowana wartość inwestycji – 150 000 zł.
 • Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej. Szacowana wartość inwestycji – 1 500 000 zł.
 • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej. Szacowana wartość inwestycji – 3 000 000 zł.
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej. Szacowana wartość inwestycji – 1 000 000 zł.
 • Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej – 500 000 zł.
 • Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy. Szacowana wartość inwestycji 2 302 785 zł.
 • Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej – 1 000 000 zł.
 • Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorksiego w Dąbrowie Górniczej – etap III. Szacunkowa wartość – 2 000 000 zł.
 • Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP- Szacunkowa wartość inwestycji 5 240 000 zł.

Największe inwestycje firm

ArcelorMittal Poland

 • modernizacja wielkiego pieca nr 2. Wartość ponad 256 mln zł.
 • nowa maszyna ciągłego odlewania stali. Wartość 431 mln zł.
 • modernizacja zakładu, w tym budowa nowej taśmy spiekalniczej. Wartość 140 mln zł.
 • nowy warsztat kadzi. Wartość 15,5 mln zł.
 • wymiana konwertora tlenowego (2016r.). Wartość ponad 20 mln zł.

Koksownia Przyjaźń zakład JSW KOKS SA

 • nowa bateria koksownicza – największe ostatnio przedsięwzięcie w koksownictwie. Wartość 420 mln. zł.

Brembo

 • rozbudowa zakładu o nową odlewnię (rozpoczęcie inwestycji 2016r.). Wartość inwestycji 160 mln zł.,
 • inwestycja nowego zakładu. Wartość – 193 855 000 zł,
 • inwestycja zakładu w nową odlewnię żeliwa jako element linii produkcji tarcz hamulcowych – 250 mln zł.
 • inwestycja w rozbudowę zakładu produkcyjnego (2011 r.). Wartość 100 mln Euro, zwiększenie zatrudnienia do 1 200 osób. Do końca 2014 r. podwojenie produkcji.

Centrum handlowe Pogoria (inwestor Maryland Real Estate Warszawa Cassino Group)

 • budowa centrum handlowego. Wartość 232.626.000 zł.

Grupa Mecacontrol

 • budowa fabryki podzespołów z tworzyw sztucznych i aluminium na potrzeby motoryzacji. Wartość inwestycji – 32.567.640 zł.

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

 • rozbudowa zakładu. Wartość ok. 319.000.000 zł.

GUHRING Sp. z o.o.

 • budowa zakładu w Dąbrowie Górniczej i uruchomienie produkcji wysoce wydajnych narzędzi diamentowych. Inwestycyjne poniesione przez firmę przekroczyły już 28.000.000 złotych.

NGK Ceramics Polska

 • budowa nowego zakładu w Dąbrowie Górniczej, teren inwestycyjny Tucznawa. Koszt inwestycji 300 mln zł. Firma NGK Ceramics będzie tam produkować samochodowe filtry cząstek stałych. W nowej fabryce zamierza zatrudnić ok. 300 osób.

Ficomirrors Polska

budowa hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem socjalno- biurowym. Na terenie obiektu powstanie mała odlewnia aluminium (6 maszyn odlewniczych wysokociśnieniowych, zimnokomorowych) produkujących elementy konstrukcyjne lusterek zewnętrznych. Zatrudnienie z 533 pracowników ma wzrosnąć o 20%. Zakonczenie inwestycji luty 2017r.

 

Inwestycje i środki trwałe: Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 2015r. (dane GUS za 2015r.)

Miasto Ogółem W tym
Przemysł
i budownictwo
Usługi rynkowe Usługi nierynkowe
W mln zł
Dąbrowa Górnicza 790,3 570,0 105,7 114,4
Katowice (stolica województwa) 1 922,5 913,1 803,7 205,3

 

Inwestycje i środki trwałe: Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w 2015r. (dane GUS za 2015r.)

Miasto Ogółem W tym
Przemysł
i budownictwo
Usługi rynkowe Usługi nierynkowe
W mln zł
Dąbrowa Górnicza 16 361,2 14 706,2 1 236,5 418,6
Katowice (stolica województwa) 34 977,8 13 607,4 17 419,6 3 936,1

 

Wydatki na inwestycje własne gminy w stosunku do wydatków ogólnych gminy (budżet miasta).

Rok Ogólne wydatki
w gminie w zł.
Wydatki na inwestycje własne gminy w zł. z budżetu gminy wydatki na inwestycje własne gminy w stosunku do wydatków ogólnych gminy w %
2015 663 081 362,00  141 367 516,00   21,32
2014 856 031 452,50  362 159 780,21  13,77
2013 698 127 229,24  274 181 629,92  35,41