Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej, którzy ze względu na pandemię znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą skorzystać ze wsparcia przygotowanego przez dąbrowski samorząd.

Przedsiębiorcy mogą m.in. skorzystać z odroczeń podatkowych i obniżki czynszu za lokal.

– płatności podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorców, mogą być odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty.

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Wniosek o odroczenie płatności podatku

Wypełnione formularze przesyłać na: astanuch@dg.pl

– przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, w szczególności z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. będą mogli wnioskować o zmniejszenie czynszu do 80% dotychczasowego

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

– przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

– w najtrudniejszych przypadkach – na zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy najemca wykaże, że decyzją wojewody jego działalność musiała zostać wstrzymana (zakaz otwarcia lokalu do odwołania) np. pub, restauracja, inny lokal gastronomiczny.

Dział Umów i Zamówień Publicznych 32 260 86 46

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

Ze wsparcia dotyczącego spraw podatkowych i lokalowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Dąbrowscy przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy przez system ePUAP, są także na bieżąco obsługiwani przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod numerami telefonów :  32 295 67 37 , 32 295 69 13, 662 138 251. Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie www.dabrowa-gornicza.com