Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, które odbędą się w dniach 14 – 15 czerwca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój.  Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny. Zgromadzi wiec ofertę z niemal wszystkich branż – od ekologii, medycyny, przemysłu czy IT, poprzez różne dziedziny przemysłu, po przedmioty codziennego użytku.

 

W programie m.in.: prezentacja wynalazków oraz innowacyjnych technologii, wyrobów, usług; Konkurs INTARG; Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród konkursu INTARG oraz konkursu LIDER INNOWACJI; Spotkania biznesowe; Konferencje, Networking.

 

Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Katowice. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął m.in.: Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Urzędu Patentowego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Więcej o INTARG 2016 na: www.intarg.haller.pl