Wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Akademią Innowacji i Przedsiębiorczości pragniemy polecić Państwu serwis Mikroporady.pl, który dostarcza bezpłatnego wsparcia na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub jej zawieszenia.

Do korzystania z dostępnych w serwisie informacji, porad, instrukcji, wzorów umów i wielu innych dokumentów, zachęcamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, jak również osoby, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wszystkie treści są przygotowywane i aktualizowane przez zespół prawników Kancelarii Juris i ekspertów z dziedziny zarządzania. Oprócz wymienionych materiałów przydatny dla wszystkich może okazać się program do rozliczania PIT.

 

O tym, że serwis Mikroporady.pl to skarbnica wiedzy dla osób przedsiębiorczych może świadczyć mnogość tematów i treści w nim zawartych. Są to artykuły dotyczące między innymi:

  • rejestracji przedsiębiorcy i wyboru formy prowadzenia działalności;
  • podstawowych regulacji wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • możliwych form zatrudniania pracowników;
  • wyboru formy opodatkowania;
  • ochrony danych osobowych, tajemnic oraz informacji poufnych przedsiębiorstwa;
  • marketingu i promocji;
  • zarządzania i administracji w firmie;
  • ściągania wierzytelności, restrukturyzajci długu;
  • sądów polubownych, mediacji i arbitrażu;
  • oraz wielu innych.

 

Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy otrzymują cotygodniowy dostęp do Biuletynu Aktualizacyjnego – treści serwisu są co tydzień aktualizowanie o nowe wzory umów, regulaminy, instrukcje, porady zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

 

Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z serwisu Mikroporady.pl !