Tradycyjnie już w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej w dniu 7 czerwca odbył się kolejny z cyklu warsztatów dla zagłębiowskich Przedsiębiorców. Po sukcesji biznesowej, inwestowaniu w nieruchomości oraz handlu elektronicznym tym razem przyszedł czas na optymalizację kosztów w firmie.

W pierwszej części Jacek Uroda podkreślił potrzebę permanentnej integracji i edukacji mikroprzedsiębiorców oraz zapowiedział realizację projektu badawczego dot. potrzeb i preferencji szkoleniowych wśród przedsiębiorców naszego regionu.

Pierwszy z prelegentów Łukasz Zobek – Starszy Koordynator ds. Leasingu ING Bank Śląski przeanalizował atuty leasingu operacyjnego i finansowego pod kątem firm. Podkreślił, że leasing może dotyczyć wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. nowoczesny sprzęt, maszyny, urządzenia), a nie tylko samochodu firmowego. Na koniec wskazał różnice dla firm w kosztach pomiędzy kredytem, leasingiem i najmem długoterminowym.

Z kolei Anna Bugieda związana z segmentem przedsiębiorców od 2005 aktualnie zajmująca się bieżącą obsługą bankową firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw scharakteryzowała program „Polska bezgotówkowa”. Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. W ramach projektu wsparcia obrotu bezgotówkowego przedsiębiorcy mogą bezpłatnie korzystać z terminali płatniczych przez okres 12 miesięcy.

Ważnym elementem warsztatu  „Jak skutecznie obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej” była dyskusja i seria pytań od uczestników. Dyskutowano jakie konkretne rozwiązania i narzędzia można zastosować do branż i firm. Na koniec odbyła się część networkingową, gdzie uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki poszczególnych firm oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskego w Dąbrowie Górniczej, ING Bank Śląski oraz firma JACO.PRO. We wrześniu planowane są kolejne warsztaty tematyczne. Zapraszamy