Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłosił właśnie nabory wniosków o dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej w ramach dwóch projektów:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/8937281-nabor-wniosko…

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/8934449-nabor-wniosko…