Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach oraz Portalsamorzadowy.pl, w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego wręczyli nagrody w II edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013.

Wśród laureatów, wyłonionych z prawie 150 nadesłanych projektów, znalazł się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Nagrodę za tę inwestycję z rąk Danuty Kamińskiej, Skarbnik Miasta Katowice odebrał Henryk Zaguła, I Zastępca Prezydenta Miasta. Dziekując Radzie Konsultacyjnej za to wyróżnienie, Henryk Zaguła podkreślił rolę projektanta, wykonawcy inwestycji oraz tych którzy organizacyjne i finansowo wsparli to wyjątkowe przedsięwzięcie.

Jak podkreślali orgnizatorzy konkursu, to nagroda dla Dąbrowy Górniczej za stworzenie ośrodka, którego celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności słabowidzącym, niewidomym oraz z dysfunkcją ruchu, poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i rehabilitacyjną. Doceniono funkcjonalność obiektu, innowacyjne rozwiązania oraz strukturę finansowania. Miasto 10 mln otrzymało z rezerw celowej budżetu państwa oraz 5,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs ma za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich pro-rozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Nagrodzono najlepsze praktyki inwestycyjne oraz doceniono tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, pro-rozwojowym decyzjom. Oceny nominowanych wraz redakcją dokonała Rada Konsultacyjna, złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów i ekspertów.

W gronie nagrodzonych inwestycji znalazły się również:

Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie
Trasa tramwajowa Os. Lecha-Franowo w Poznaniu
Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Rozbudowa systemu sterowania ruchem na terenie miasta Gliwice
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy

 

Klasyfikacji projektów dokonywali także internauci. W rankingu czytelników Portalusamorzadowego.pl zwyciężyła inwestycja pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej Nowego Sącza”.