Model Biznesowy dla Dąbrowy

W Dąbrowie Górniczej rusza kolejny atrakcyjny konkurs mający na celu aktywizację i pielęgnowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Konkurs adresowany jest do osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz takich, które nie prowadziły działalności w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Konkurs ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i wyłonienie najbardziej konkurencyjnego pomysłu na biznes prowadzonego na terenie Dąbrowy Górniczej.

Jego atrakcyjność podnosi możliwość konsultacji z mentorami z dziedziny biznesu oraz atrakcyjne nagrody.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Obowiązkowe szkolenie online oraz wysłanie zgłoszenia z własnym modelem biznesowym – możliwość wcześniejszych konsultacji biznesowych w DIP. Odbycie obowiązkowych warsztatów z pitchowania w terminie pomiędzy 4 listopada a 22 listopada.
2. Prezentacja własnego modelu biznesowego przez Uczestnika podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 5 grudnia w Pałacu Kultury Zagłębia.

Nabór wniosków startuje 2 września i potrwa aż do 18 października 2019 roku.
Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone w terminie do 28 października 2019 roku.

Wszystkie dodatkowe informacje na https://www.inkubator-dabrowa.pl/konkursy/konkurs-na-najlepszy-model-biznesowy/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Jury Konkursu Model Biznesowy dla Dąbrowy :

– Janusz Dramski, Manager Business Link oddział Katowice,

– Mateusz Maik, Ekspert Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Członek Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru,

– Iwona Michalska, Dyrektor Oddziału PKO Banku Polskiego w Dąbrowie Górniczej,

– Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej,

– Ryszard Woźniak, Prokurent, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.

– Zdzisława Dacko Pikiewicz – Rektor Akademia WSB

Z ramienia gminy Dąbrowa Górnicza w obradach jury uczestniczyć będzie:

– Ewa Fudali – Bondel – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego,

– Małgorzata Gradzik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej.

 

Zarzązenie 536.2019 w sprawie ogłoszenie konkursu pod nazwą Model Biznesowy dla Dąbrowy
Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Konkursu Model Biznesowy dla Dąbrowy

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Karta oceny ETAP I
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Karta oceny ETAP II
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Weksel gwarancyjny
Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Oświadczenie członka Jury