OFERTA SPRZEDAŻY

 

Lokalizacja:  Dąbrowa Górnicza ul. Piecucha, działka nr 1/9 oraz nr 1/6

Powierzchnia gruntu: 11 892,00 m2

Komunikacja: bezpośredni zjazd z drogi

Media: –

Cena:  ustalona w drodze przetargu

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piecucha w dzielnicy Gołonóg.

Nieruchomość w trakcie podziału geodezyjnego, którego celem jest wydzielenie z działki 1/6 fragmentu ulicy Parkowej. Po zakończeniu podziału geodezyjnego przedmiotem sprzedaży będzie działka 1/9 o pow. 9 687m2 wraz z wewnętrzną drogą dojazdową stanowiącą działkę o numerze 1/6. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny kolejowe, sala bankietowa, a następnie dworzec PKP Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Nieruchomość o dogodnym położeniu komunikacyjnym dzięki niewielkiej odległości drogi E75 oraz trasy S1.

Oferta dostępna również na stronie internetowej www.pkpsa.pl

 

Położenie

  Miasto/ Gmina Dąbrowa Górnicza
Powiat Dąbrowa Górnicza
Województwo śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

11 892,00 m2

Kształ działki  Regularny- w trakcie podziału geodezyjnego
Możliwość powiększenia terenu  nie
Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena PLN

 

Właściciel / właściciele  Przedsiębiorca
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 dz. 1/9 – 4 – nieuciązliwa zabudowa usługowa

 

dz. 1/6- 1 KDD 1/2- drogi publiczne o funkcji dojazdowej

Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu ul. Piecucha
Autostrada / droga krajowa [km] S1 – 3,6 km
S1/DK-94 – 5 km
A1 – 10 km
A4 – 22 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach ze Szczecinem – 50 km od Dąbrowy Górniczej

Kolej [km] Euroterminal – Sławków – 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 20[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
70[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice
130[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]  Katowice – 20[km]
Istniejąca infrastruktura Elektryczność na terenie  –
Gaz na terenie  –
Woda na terenie  –
Kanalizacja na terenie  –
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie  –
Ogrzewanie  –
Uwagi

Dąbrowa Górnicza położona jest w kluczowym regionie Polski – województwie śląskim. Konurbacja Górnośląska (2,5 mln mieszkańców) to największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej. Górnośląski Obszar Przemysłowy posiada długą tradycję przemysłu ciężkiego. Obecnie Śląsk jest największym producentem samochodów w Polsce. Zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy uważają rynek śląski za stabilny, rozwojowy i atrakcyjny.

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 120 tys. ludzi, w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym. Instytucje oświatowe: Politechnika Śląska w Gliwicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, 4 zespoły szkół zawodowych technicznych – 1 ekonomiczny i 3 techniczne. Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik hotelarstwa, technik logistyk.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

1. Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej. Pomoc publiczna oferowana z tytułu kosztów nowej inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które określane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:
– kosztów nowej inwestycji – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub

– tworzenia nowych miejsc pracy – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie śląskim wynosi obecnie 25%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyższona do 45%, a dla średnich przedsiębiorstw do 35%.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: zrealizowania inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

3. Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

4. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR:

• rekrutacja pracowników;

• przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;

• refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne);

• refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej; • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe.