OFERTA SPRZEDAŻY

 

Lokalizacja: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Zaplecze

Powierzchnia: 3937,00 m2

Komunikacja: –

Media: –

Cena: 180 000,00 zł (orientacyjna) przetarg ustny nieograniczony

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z 21 działek, oznaczonych geodezyjnie jako działki: 28/6,

29/6, 30/6, 31/6, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5, 32/2, 34/2, 27/3, 28/3, 29/3, 30/3, 31/3, 29/7, 30/7,

31/7, 32/3, 34/3 i 35/2 o łącznej powierzchni 0,3937 ha. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa

usługowa i mieszkaniowa. Teren niezabudowany, płaski.

Oferta dostępna również na stronie internetowej www.pkpsa.pl

Położenie

  Miasto/ Gmina Dąbrowa Górnicza
Powiat Dąbrowa Górnicza
Województwo śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

3937,00 m2

Kształ działki  Regularny
Możliwość powiększenia terenu  nie
Informacje dotyczące nieruchomości

 

Orientacyjna cena PLN

 

180 000,00 zł (orientacyjna) przetarg ustny nieograniczony

Właściciel / właściciele  Przedsiębiorca
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  –
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu
Autostrada / droga krajowa [km] S1 – 3,6 km
S1/DK-94 – 5 km
A1 – 10 km
A4 – 22 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach ze Szczecinem – 50 km od Dąbrowy Górniczej

Kolej [km] Euroterminal – Sławków – 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 20[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
70[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice
130[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]  Katowice – 20[km]
Istniejąca infrastruktura Elektryczność na terenie  –
Gaz na terenie  –
Woda na terenie  –
Kanalizacja na terenie  –
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie  –
Ogrzewanie
Uwagi

Dąbrowa Górnicza położona jest w kluczowym regionie Polski – województwie śląskim. Konurbacja Górnośląska (2,5 mln mieszkańców) to największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej. Górnośląski Obszar Przemysłowy posiada długą tradycję przemysłu ciężkiego. Obecnie Śląsk jest największym producentem samochodów w Polsce. Zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy uważają rynek śląski za stabilny, rozwojowy i atrakcyjny.

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 120 tys. ludzi, w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym. Instytucje oświatowe: Politechnika Śląska w Gliwicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, 4 zespoły szkół zawodowych technicznych – 1 ekonomiczny i 3 techniczne. Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik hotelarstwa, technik logistyk.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

1. Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej. Pomoc publiczna oferowana z tytułu kosztów nowej inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które określane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:
– kosztów nowej inwestycji – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub

– tworzenia nowych miejsc pracy – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie śląskim wynosi obecnie 25%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyższona do 45%, a dla średnich przedsiębiorstw do 35%.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: zrealizowania inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

3. Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

4. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR:

• rekrutacja pracowników;

• przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;

• refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne);

• refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej; • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe.