OFERTA NAJMU

 

Lokalizacja:  41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Dworcowa 27

Powierzchnia bud./lokali: (w opisie)

Komunikacja:  bezpośredni zjazd z drogi

Media: instalacja elektryczna, wod-kan, CO

Cena: do negocjacji

Opis nieruchomości:

Oferujemy do wynajęcia kompleks nieruchomości w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach przy
ul. Dworcowej 27 w tym:

– pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym na 1 piętrze budynku administracyjnego PKP o łącznej powierzchni 804,26 m2,
– budynek murowany, z cegły, kryty papą – stan dobry, pomieszczenia do odnowienia.

Doprowadzone instalacje wod-kan, elektryczna. Ogrzewanie we własnym zakresie. Węzeł     sanitarny w odrębnych pomieszczeniach, sanitariaty do montażu we własnym zakresie.

– budynek warsztatowo ślusarski o pow. 113,73 m2, murowany, kryty papą, wyposażony w instalację elektryczną Wiatę o pow. 171,00 m2 o konstrukcji stalowej, obudowanej i zadaszonej z blachą falistą
– budynki garażowe, murowane  o łącznej powierzchni 210,84 m2

Lokalizacja bardzo dobrze skomunikowana, dojazd z ul. Armii Krajowej (DK 798)

Istnieje możliwość wynajmu poszczególnych nieruchomości niezależnie, a także wydzielenia mniejszej powierzchni biurowej.

Oferta dostępna również na stronie internetowej www.pkpsa.pl

 

Położenie

Miasto/ Gmina Dąbrowa Górnicza
Powiat Dąbrowa Górnicza
Województwo śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia
Kształ działki  Regularny
Możliwość powiększenia terenu  nie
Informacje dotyczące nieruchomości  

Orientacyjna cena PLN

 

do negocjacji

Właściciel / właściciele  Przedsiębiorca
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego  –
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Połączenia transportowe Droga dojazdowa do terenu ul. Armii Krajowej
Autostrada / droga krajowa [km] S1 – 3,6 km
S1/DK-94 – 5 km
A1 – 10 km
A4 – 22 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach ze Szczecinem – 50 km od Dąbrowy Górniczej
Kolej [km] Euroterminal – Sławków – 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 20[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
70[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice
130[km] – Międzynarodowy Port Lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]  Katowice – 20[km]
Istniejąca infrastruktura Elektryczność na terenie tak
Gaz na terenie  –
Woda na terenie  tak
Kanalizacja na terenie  tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie  –
Ogrzewanie  tak
Uwagi Dąbrowa Górnicza położona jest w kluczowym regionie Polski – województwie śląskim. Konurbacja Górnośląska (2,5 mln mieszkańców) to największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo-Wschodniej. Górnośląski Obszar Przemysłowy posiada długą tradycję przemysłu ciężkiego. Obecnie Śląsk jest największym producentem samochodów w Polsce. Zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy uważają rynek śląski za stabilny, rozwojowy i atrakcyjny.

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 120 tys. ludzi, w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym. Instytucje oświatowe: Politechnika Śląska w Gliwicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, 4 zespoły szkół zawodowych technicznych – 1 ekonomiczny i 3 techniczne. Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik hotelarstwa, technik logistyk.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

1. Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej. Pomoc publiczna oferowana z tytułu kosztów nowej inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które określane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:
– kosztów nowej inwestycji – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub

– tworzenia nowych miejsc pracy – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie śląskim wynosi obecnie 25%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyższona do 45%, a dla średnich przedsiębiorstw do 35%.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: zrealizowania inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

3. Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

4. Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR:

• rekrutacja pracowników;

• przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;

• refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne);

• refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej; • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe.