Aktualne ogłoszenia o przetargach  na  nieruchomości, organizowanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.  

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Ząbkowickiej i ul. Szosowej

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Limanowskiego