Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polska Sekcja Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) zapraszają na Forum Biznesowe poświęcone współpracy pomiędzy Polską a państwami Azji Środkowej, Europy Wschodniej oraz Kaukazu, organizowane przy okazji Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu „Konkurencyjność Eurazja”. 

Odbędzie się ono 27 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Program Konkurencyjności „Eurazja” składa się z dwóch inicjatyw subregionalnych:

  • Inicjatywa dla Azji Centralnej (obejmująca Afganistan, Kazachstan, Kirgizję, Mongolię, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan)
  • oraz Inicjatywa dla Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (obejmująca Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę).

 

Informacje dotyczące rejestracji można znaleźć pod tym adresem.