Seminarium poświęcone „Współpracy gospodarczej Polski i Czech” rozpoczęło w Dąbrowie Górniczej „Weekendu po czesku” odbywający się w dniach 1-2 września. Rozmawiano o perspektywach współpracy, która siłą przedsiębiorców, samorządu i nauki powinna wzmacniać wzajemną konkurencyjność międzynarodową.

Inaugurację polsko-czeskiej współpracy otwarły przemówienia JM Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy. Zbigniew Podraza podkreślił początki współpracy dotykając historii na przykładzie Emila Skody – jednego z właścicieli dąbrowskiej fabryki DEFUM oraz bieżącą bardzo dobrą kulturalno-sportową współpracę z miastem partnerskim Studenka. Obecny podczas seminarium starosta miasta,  Lubomir Sobich mocno zaakcentował potrzebę dalszej wymiany doświadczeń i nowych projektów.

 

Dr Marcin Baron, prokurent InnoCo Sp. z o,o. omówił perspektywy współpracy dla województwa śląskiego. – Czechy to główny kraj eksportowy województwa śląskiego w zakresie 4 z 21 sekcji dostaw wewnątrzwspólnotowych -podkreślał prelegent. Główne towary to branża hutnicza, sklasyfikowane jako metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

.

Współpraca między krajami odbywa się również w sferze edukacji. Dr Joanna Kurowska-Pysz, Kierownik Katedry Inżynierii i Zarządzania wraz z prof. nadzw. dr hab Markiem Walencikiem Prorektorem ds. Nauki w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przedstawili prezentację pt. „Polsko-czeska współpraca w obszarze przedsiębiorczości akademickiej – dobre praktyki”.

 

Dyskusja toczyła się wokół kwestii jak prowadzić politykę gospodarczą, żeby zachować równowagę i wyciągnąć wspólne korzyści dla obu stron.  – Poprzez bliskość do rynku niemieckiego będziemy zawsze rywalizować o nowe inwestycje poddostawców. Ale bazując na wspólnym inwestowaniu w dobre kadry oraz w jakość środowiska zamieszkania możemy stać się parterami w projektach inwestycyjnych- podkreślał Zbigniew Podraza, prezydent miasta. Poprawa zaufania w prowadzeniu biznesu, konkrety oraz specjalizacje obu państw – to recepta na dobrą współpracę. Poprzez projekty naukowe, internacjonalizację, zbudowanie sieci kontaktów  powinniśmy osiągnąć poprawę pozycjonowania firm do tej pory konkurujących na arenie międzynarodowej -to wspólne stanowisko panelistów.

 

W podsumowującym panelu dyskusyjnym, o konkurencyjności wynikającej z bilateralizmu, udział wzięli: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, Politechnika w Ostrawie dr. inż. Bohumil Horak, Prezes Zarządu Trianon Viliam Susnal oraz moderujący debatę Prokurent InnoCo dr Marcin Baron. Dyskusję uzupełnili przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej podkreślając mocne więzy gospodarcze z partnerami czeskimi.

 

Zdjęcia: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wrzesień 2017.