Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pośredniej strefie miasta w obszarze zabudowy po byłej kopalni KWK Paryż. Działka położona bezpośrednio przy ul. Perla. W otoczeniu zakłady produkcyjno-usługowe i magazyny oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Rejon dobrze skomunikowany, promieniu 500 m znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, dające możliwość dojazdu do centrum miasta.

Dojazd: od ulicy Perla.

Powierzchnia: 0, 4007 ha

Właściciel: Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty: Gmina Dąbrowa Górnicza. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – KA1D/00019338/9

Oznaczenia geodezyjne: działka oznaczona nr 2/18, karta mapy 52 . Obręb geodezyjny: Dąbrowa Górnicza

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Teren
płaski, niezabudowany, nieogrodzony, nieznacznie porośnięty drzewami i krzewami. Na terenie działki usytuowany jest słup energetyczny WN – 30 KV, studzienki kanalizacyjne i bufor kolejowy. Przez nieruchomość przechodzi strefa ograniczonej zabudowy z uwagi na lokalizację słupa oraz linii energetycznej średniego napięcia

Uzbrojenie: w pobliżu działki wodociąg fi 600, brak kanalizacji sanitarnej, najbliższa
kanalizacja przebiega w ul. Moniuszki w odległości ok. 900 m, energetyczna, gazowa śr/pr DN 200 PE stal, telefoniczna w ulicy Siemońskiej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę usługową. Tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług.

Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu 02.09.2016r.