Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w zabudowie szeregowej. W pobliżu znajduje się podstawowe zaplecze handlowo-usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Dojazd: do działek o numerach: 61/34, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38 odbywa się pośrednio z ul. Storczyków, geodezyjnie wytyczona droga dojazdowa do działek 61/30, 61/31, 61/32.

Powierzchnia: 0,5116 ha

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – wieczystej: KA1D/00029286/2

Oznaczenia geodezyjne: 8 działek o nr 61/30, 61/31, 61/32, 61/34, 61/35, 61/36, 61/37 oraz 61/38 karta mapy 68. Obręb geodezyjny: Dąbrowa Górnicza

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski, wymagający wykonania niewielkich prac niwelacyjnych, porośnięty roślinnością trawiastą; kształt każdej z działek zbliżony do prostokąta.

Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia mediów: gazu, wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej z sieci napowietrznej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod realizację: usług handlu, rzemiosła i gastronomii; sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi zabudowy usługowej; mieszkań dla właścicieli lub obsługi, wolnostojących lub wbudowanych w obiekty usługowe; urządzeń obsługi komunikacji samochodowej.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu 22.09.2016r.

Ogłoszenie o przetargu 29.09.2016r.

Ogłoszenie o przetargu 06.10.2016r.