Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (PFFW) powstał w kwietniu 2013r. ze wspólnej inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz-funduszy ma wspierać fundusze venture capital, private equity i mezzanine.

Działanie PFFW umożliwi dostęp do kapitału firmom z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie tym innowacyjnym i znajdującym się w fazie wzrostu. Na chwilę obecną PFFW dysponuje kwotą 90 mln euro, jednak docelowo ma to być 180 mln euro. Pieniądze funduszu na tym etapie pochodzą od Banku Gospodarstwa Krajowego (60 mln euro) i Europejskiego Fundzuszu Inwestycyjnego (30 mln euro).

 

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego można znaleźć więcej informacji na temat Polskegoi Funduszu Funduszy Wzrostu, do zapoznania z którymi gorąco zachęcamy.