SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Sukcesja biznesowa. Jak zabezpieczyć i rozwijać firmę rodzinną?

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców Zagłębia Dąbrowskiego na szkolenie dotyczące sukcesji biznesowej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Celem wydarzenia jest przedstawienie kluczowych...

Spotkanie rewitalizacyjne

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach trwającego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie odbędzie się 9...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Potencjał ludzki

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ok. 120 tys. ludzi, w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym.
Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań, których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach warsztatów i konferencji wymienia się opinie i pomysły dotyczące wymogów rynku pracy oraz dostosowania do nich profili kształcenia. Owocem tych działań są nowe kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcące pod potrzeby funkcjonujących w mieście zakładów pracy oraz umowy szkół z przedsiębiorcami przygotowujące uczniów w ramach praktyk do przyszłej pracy. Przedsięwzięcia tego rodzaju przekładają się na zmniejszenie bezrobocia i pozwalają młodym ludziom lepiej planować ścieżki rozwoju zawodowego. Tym sposobem dla przedsiębiorców Dąbrowa staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr.

 

W Dąbrowie Górniczej organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Dzień Przedsiębiorczości i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Aktywność, zaangażowanie oraz współpraca samorządu i biznesu pozwalają młodzieży szkolnej w trakcie ich trwania – podczas praktyk, wykładów i prezentacji – poznać specyfikę pracy w przedsiębiorstwach działających w Dąbrowie. Młodzi mieszkańcy zyskują dzięki temu wiedzę jakie kompetencje i umiejętności wymagane są w poszczególnych firmach, weryfikują też swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż i sektorów rynku. Do tego nowatorskiego przedsięwzięcia włącza się sukcesywnie coraz więcej zakładów pracy i szkół.

Aglomeracja Górnośląska (dane GUS za 2015r.)

ludność – 2,5 mln osób co stanowi 43 proc ludności województwa

gęstość zaludnienia – 1642 osób/km2

Dąbrowa Górnicza (dane GUS za 2015r.)

ludność ok. 120 tys. osób

gęstość zaludnienia 650 osób na 1km2

 

Ludzie są podstawą przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu

Dąbrowa Górnicza (dane GUS za 2015r.)

 • 15% – w wieku przedprodukcyjnym
 • 66% – w wieku produkcyjnym
 • 19% – w wieku poprodukcyjnym

Województwo śląskie (dane GUS za 2015r.)

 • 17% – w wieku przedprodukcyjnym
 • 64% – w wieku produkcyjnym
 • 19% – w wieku poprodukcyjnym

Rynek Pracy

Pracujący w 2015 r. (dane GUS za 2015r.)

Miasto Ogółem w tyś. W tym kobiety
Dąbrowa Górnicza 40 235 15 715
Katowice 163 729 82 633

 

Pracujący wg sekcji w 2015 r. (dane GUS za 2015r.)

Rodzaj działalności

Miasto

Rolnictwo,

Łowiectwo

i leśnictwo,

rybołówstwo

Przemysł

i budownictwo

Usługi

rynkowe

Usługi

nierynkowe

Dąbrowa Górnicza 496 21 389 8 677 9 673
Katowice 598 34 752 57 741 70 638

 

Wynagrodzenie – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. (dane GUS za 2015r.)

Dąbrowa Górnicza – 4 613,23 zł

Katowice – 5 262,02 zł

 

Bezrobocie (dane GUS za 2015r.)

Dąbrowa Górnicza – stopa bezrobocia:

 

 • 2015r. – 9,1%
 • 2014r. – 10,8%
 • 2013r. – 12,3%

 

Naszym atutem jest młode i wykształcone społeczeństwo

Województwo śląskie

 • 41 szkół wyższych (m.in. Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 • 126 455 studentów.
 • 38 683 absolwentów uczelni wyższych.
 • Ok. 11% krajowej liczby studentów.
 • Drugie miejsce pod względem ilości szkół wyższych w Polsce.
 • Liczba nauczycieli akademickich: 8 725; w tym w wyższych szkołach technicznych: 2 983.
 • dla obcokrajowców – Zespół Śląskich Szkół Międzynarodowych w Katowicach (program szkoły podstawowej i średniej z międzynarodową maturą).

 

Dąbrowa Górnicza

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego.
 • 4 zespoły szkół zawodowych technicznych – 1 ekonomiczny i 3 techniczne.

Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik hotelarstwa. Nowe kierunki: technik logistyk, technik górnictwa podziemnego.

 

Nowe technologie

 • Województwo śląskie to 12,1% potencjału badawczo-rozwojowego kraju (drugi co do wielkości ośrodek naukowy w Polsce).
 • 112 jednostek, w tym 36 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (z tego 6 placówek PAN).
 • 46 jednostek rozwojowych i 14 szkół wyższych, prowadzących badania dla wzmocnienia współpracy między strefą badawczo-rozwojową a gospodarką.
 • W województwie działają 3 konsorcja naukowo-przemysłowe:
  • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii,
  • Centrum Zaawansowanych Technologii Energia-Środowisko-Zdrowie,
  • Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia.