Fundusz Górnośląski S.A. oraz Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po raz czwarty ogłosiły nabór do projektu „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu”. Od 17 marca 2014r. będzie można składać wnioski o preferencyjne pożyczki.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które chcą rozpoczać działalność gospodarczą. Wysokość pożyczki może sięgać nawet 50 tys. zł, a najniższa kwota to 10 tys. zł. Ważnym elementem projektu są bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze, z których korzystać będą mogli wszyscy pożyczkobiorcy-uczestnicy projektu. 

 

Na stronie internetowej pozyczymy.garr.pl  znajdziecie Państwo wszystkie szczegółowe informacje dotyczace projektu, a także formularze zgłoszeniowe i regulamin uczestnictwa.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy przesłać w zamkniętej kopercie formatu A4, z dopiskiem:

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Rozpocznij działalność – Pożyczymy Ci sukcesu”

 

na adres: 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice 

lub złożyć osobiście w siedzibie GARR S.A.: 

ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pok.202,
od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 – 16.00 

 

Dokumenty składać można od dnia 17 marca 2014r. (decyduje data wpływu przesyłki do GARR S.A.).