Jedną z aktywnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości naszego regionu jest system Funduszy Pożyczkowych. Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje pożyczki w ramach:


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ww. oferty na https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=/menu/005_oferta_dla_przedsiebiorcow/s_05