Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z firmą K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego opublikowały materiał prezentujący wyniki analizy SWOT dla polskiego rynku pracy i zasobów ludzkich w naszym kraju.

Prezentacja jest dostępna w języku angielskim i skierowana do przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. Oprócz danych statystycznych i opisu mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń rynku pracy w Polsce znaleźć w niej można interesujące wypowiedzi Daniela Kortlana, dyrektora ds. korporacyjnych LG Electronics i Kipa Thompsona – prezesa i CEO Economic Development International.

 

Prezentacja jest dostępna w załączniku.