SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Dąbrowski Bank Ziemi

Dąbrowski Bank Ziemi to baza danych przeznaczonych na sprzedaż terenów i obiektów (hal produkcyjnych, magazynowych) firm, spółdzielni, agencji mienia, osób prywatnych, położonych w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej. Bank zawiera tylko te oferty...

Sukcesja biznesowa. Jak zabezpieczyć i rozwijać firmę rodzinną?

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców Zagłębia Dąbrowskiego na szkolenie dotyczące sukcesji biznesowej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Celem wydarzenia jest przedstawienie kluczowych...

Spotkanie rewitalizacyjne

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach trwającego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie odbędzie się 9...

18. edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm – Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2017 W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem Gazel Biznesu 18. edycja uwzględniająca dane za 2016 r. uwidacznia niewielką tendencję spadkową liczby uczestników (o 0,7 proc. z 4393 do 4362), przychody ze sprzedaży o 1,4 proc., a łączne zatrudnienie aż o...

Wesołych Świąt!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za zaufanie i współpracę w 2017 roku. Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Prowadzenie prac rozbiórkowych

Prace budowlane polegające na przeprowadzeniu rozbiórki budowli i budynków posadowionych na danej nieruchomości wymagają uzyskania zgody. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Rozbiórka niektórych budynków i budowli wymaga jedynie zgłoszenia prac. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych.

Do prac rozbiórkowych można przystąpić przed przyjęciem zgłoszenia lub wydania pozwolenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia.

 

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wydział odpowiedzialny: Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych – wniosek (druk nr 12 dostępny na stronie BIP).
 • 2 egzemplarze dokumentacji zawierającej: plan sytuacyjny; rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót; termin rozpoczęcia prac.


Opłaty: 
Opłaty nie są pobierane.

 

Terminy:  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania

 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Wydział odpowiedzialny:  Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (druk nr 13 dostępny na stronie BIP).
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie innych organów.
 • W zależności od stopnia skomplikowania robót rozbiórkowych:
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi  dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
  • uprawnienia budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego.
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (jeśli występuje).


Opłaty: 
36 zł – za wydanie pozwolenia.

 

Terminy: 65 dni od dnia złożenia podania oraz wymaganych materiałów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania