SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Szarman

Szarman Sp. z o.o. – nasze przedsiębiorstwo powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związaną z profesjonalną obsługą inwestycji budowlanych gdzie nieodzowną częścią ich realizacji jest logistyka, zaplecze sprzętowe, oraz wykwalifikowany personel. Liczymy, że...

Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji kapitału przedsiębiorstwa

  Jesteś przedsiębiorcą? Zastanawiasz się jak i gdzie zainwestować? Myślisz o nieruchomościach? Najpierw posłuchaj i porozmawiaj z doświadczonym pośrednikiem, zarządcą nieruchomościami oraz inwestorem. Już 27 lutego o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w...

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach...

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy. Tym samym w lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są...

III Międzynarodowe Forum kontaktów biznesowych „Brześć-2018”

Pragnę zaprosić polskich przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w III Międzynarodowe Forum kontaktów biznesowych „Brześć-2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w białoruskim Brześciu. W latach 2016-2017 na Forum swoją ofertę...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Prowadzenie prac rozbiórkowych

Prace budowlane polegające na przeprowadzeniu rozbiórki budowli i budynków posadowionych na danej nieruchomości wymagają uzyskania zgody. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Rozbiórka niektórych budynków i budowli wymaga jedynie zgłoszenia prac. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych.

Do prac rozbiórkowych można przystąpić przed przyjęciem zgłoszenia lub wydania pozwolenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia.

 

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wydział odpowiedzialny: Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych – wniosek (druk nr 12 dostępny na stronie BIP).
 • 2 egzemplarze dokumentacji zawierającej: plan sytuacyjny; rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót; termin rozpoczęcia prac.


Opłaty: 
Opłaty nie są pobierane.

 

Terminy:  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania

 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Wydział odpowiedzialny:  Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (druk nr 13 dostępny na stronie BIP).
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie innych organów.
 • W zależności od stopnia skomplikowania robót rozbiórkowych:
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi  dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
  • uprawnienia budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego.
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (jeśli występuje).


Opłaty: 
36 zł – za wydanie pozwolenia.

 

Terminy: 65 dni od dnia złożenia podania oraz wymaganych materiałów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania