SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Znamy Laureatów II edycji konkursu o nagrodę im. Karola Adamieckiego!

Najważniejszą częścią wczorajszej Gali Przedsiębiorczości było wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uczestnikiem Konkursu mogło zostać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę...

Nabór projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

Projekt rewitalizacyjny do Programu zgłosić może każdy, kto będzie realizować ten projekt i zapewni jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe,...

Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Grant Thornton oraz HSBC Bank Polska przystępuje do realizacji kolejnej, już jedenastej edycji badania klimatu inwestycyjnego w Polsce. Badanie będzie oparte na opiniach firm z udziałem kapitału zagranicznego działających...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej – 13-19 listopada 2017

Od 13 listopada, po raz dziesiąty w Dąbrowie Górniczej będziemy obchodzić Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Inicjatywa ta, to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Przez cały tydzień...

Biznes chillout

Biznes chillout już 17 listopada Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Dąbrowy Górniczej, Zagłębia i Śląska na kolejny Biznes Chillout - spotkanie networkingowe, na którym będzie można nawiązać wiele wartościowych relacji. Celem chilloutów jest...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Prowadzenie prac rozbiórkowych

Prace budowlane polegające na przeprowadzeniu rozbiórki budowli i budynków posadowionych na danej nieruchomości wymagają uzyskania zgody. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Rozbiórka niektórych budynków i budowli wymaga jedynie zgłoszenia prac. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych.

Do prac rozbiórkowych można przystąpić przed przyjęciem zgłoszenia lub wydania pozwolenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia.

 

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wydział odpowiedzialny: Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych – wniosek (druk nr 12 dostępny na stronie BIP).
 • 2 egzemplarze dokumentacji zawierającej: plan sytuacyjny; rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót; termin rozpoczęcia prac.


Opłaty: 
Opłaty nie są pobierane.

 

Terminy:  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania

 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Wydział odpowiedzialny:  Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (druk nr 13 dostępny na stronie BIP).
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie innych organów.
 • W zależności od stopnia skomplikowania robót rozbiórkowych:
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi  dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
  • uprawnienia budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego.
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (jeśli występuje).


Opłaty: 
36 zł – za wydanie pozwolenia.

 

Terminy: 65 dni od dnia złożenia podania oraz wymaganych materiałów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania