21 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej odbył się  konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Przedsiębiorczy uczeń na lokalnym rynku pracy”, organizowany w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości .  

Celem konkursu: było:

• promowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży;

• rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką przedsiębiorczości w lokalnym środowisku;

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania szans na samozatrudnienie w lokalnym otoczeniu. 

 

Konkurs zorganizowany został pod patronatem Prezydenta Miasta oraz przy współudziale Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów oraz Wydziału Oświaty. Opiekę merytoryczną przyjęła Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Technicznych, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Każda szkoła zgłosiła trzyosobowy zespół. Konkurs składał się z 3 etapów: test z zadań zamkniętych sprawdzający wiedzę z dziedziny przedsiębiorczości oraz lokalnego rynku pracy, gry dydaktycznej (zadanie dla drużyny z dziedziny marketingu na promocję nowego produktu własnej firmy) oraz konkurencji dot. ustalenia najlepszego wyniku finansowego firmy. W jury konkursu zasiedli: przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu, prof. dr hab. Anna Francik, dr Ewa Sadowska oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego Anna Saltarska-Stachura. Zwyciężyła drużyna z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Brata Alberta w składzie: Zuzanna Niemiec, Maciej Walnik i Aleksandra Cieplak. II miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych natomiast miejsce III – drużyna z Zespołu Szkół Technicznych. Gratulujemy zwycięskiej drużynie, a wszystkim uczestnikom oraz współorganizatorom dziękujemy za udział i aktywne włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!