Prezentujemy Państwu, w załaczeniu, informacje dotyczące klimatu inwestycyjnego na Śląsku. Badania firmy Grant Thornton objęły Śląsk Górny i Dolny. Nie jest tajemnicą, że klimat do inwestycji jest na Śląsku najlepszy. Cyt. „Potężne nakłady na modernizację i rozwój infrastruktury w ostatnich latach w realny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność Polski a Inwestorzy doceniają stabilność polityczną (dojrzałość instytucji) oraz rosnące wsparcie ze strony administracji publicznej, ale zachęcamy do szczegółowej analizy ocen wystawionych przez inwestorów zagranicznych w Polsce.