SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Znamy Laureatów II edycji konkursu o nagrodę im. Karola Adamieckiego!

Najważniejszą częścią wczorajszej Gali Przedsiębiorczości było wręczenie nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uczestnikiem Konkursu mogło zostać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę...

Nabór projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

Projekt rewitalizacyjny do Programu zgłosić może każdy, kto będzie realizować ten projekt i zapewni jego finansowanie, tj. w szczególności przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe,...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Roczne stawki podatku od nieruchomości

 

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXII/610/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, na rok 2015 i na rok 2016 obowiązujących na terene miasta Dąbrowa Górnicza:

(OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, na rok 2015 i na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza) – załącznik

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej: 0,66 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 22,37 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej: 10,61 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,60 zł

e) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe, będące we władaniu placówek objętych systemem oświaty, wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z działalnością oświatową lub objętych systemem pomocy społecznej, wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 6,65 zł

f) pozostałych budynków lub ich części, w tym:

– od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej: 7,41 zł

– od budynków gospodarczych (stodoły, obory, komórki, chlewy) od 1 m² powierzchni użytkowej: 3,84 zł

 

2. od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2%

 

3. od gruntów w tym:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² : 0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha: 4,23 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
od 1 m² powierzchni – 0,30 zł