W Dąbrowie Górniczej rusza druga edycja programu „Lokal na start”. Prezydent Marcin Bazylak podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia programu w ramach którego początkujący przedsiębiorcy oraz firmy działające nie dużej niż 3 lata otrzymają wsparcie w postaci wynajmu lokali będących w zasobach Gminy na korzystnych warunkach.

Program powinien skłonić zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do otwierania nowych firm na terenie Dąbrowy Górniczej, umożliwi również firmie w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności skoncentrowanie się na potrzebach związanych z jej rozwojem.

„Lokal na start” to wspólne przedsięwzięcie miasta i Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dostępne lokale oraz wszystkie informacje dot. Programu dostępne są na stronie gospodarczej miasta www.dabrowa-gornicza.com oraz stronie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości www.inkubator-dabrowa.pl, który jest odpowiedzialny za realizację konkursu. Tam również będzie można znaleźć dokumenty niezbędne do udziału w nim.

Program „Lokal na start” jest kontynuacją działań programów: „Młody Przedsiębiorca” w Dąbrowie Górniczej, realizowanego w mieście od 2014 r. przy współpracy z Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz „Karta Młodego Przedsiębiorcy” w Dąbrowie Górniczej realizowanego od 2018 r., skierowanych do młodych przedsiębiorców, w celu wsparcia ich rozwoju w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest terminowe przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dostępnego na stronie www.inkubator-dabrowa.pl w zakładce „Lokal na start” w terminie do 19 sierpnia br. na adres mailowy: biuro@inkubator-dabrowa.pl.

Wkrótce informacje o terminach oglądania lokali dla zainteresowanych udziałem w Programie.