Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w seminarium: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i etyka w biznesie – perspektywa praktyczna i teoretyczna”, które odbędzie się 23 maja 2016 w siedzibie Izby (ul. Opolska 15, Katowice).

W czasie seminarium zaproszeni eksperci wygłoszą 15-minutowe referaty. Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas na dyskusję.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną następujące tematy:

– Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – między zobowiązaniami moralnym a PR-em – prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior, prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,

– Etyczny lider sektora „makro” – wyzwania i możliwości (perspektywa własnych doświadczeń) – Adrian Piekacz, Dyrektor ds. Operacyjnych i Ekonomicznych – Pion Prezesa Zarządu, Advicom Spółka z o.o., członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,

– Realia stosowania CSR – korzyści i zagrożenia na przykładzie przedsiębiorstwa z grupy MSP – Maria Wojtas-Klima, Dyrektor Operacyjny, Sevitel Spółka z o.o., Wiceprezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,

– Marka osobista jako nierozłączny element etyki w biznesie na przykładzie jednoosobowej działalności gospodarczej – Violetta Stelmach, właścicielka mikroprzedsiębiorstwa, członek komisji rewizyjnej Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia drogą e-mailową na adres: mrus@rig.katowice.pl 

 

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej.