Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, zaprasza przedsiębiorców do udziału w IV edycji Międzynarodowych Spotkań B2B, które odbędą się podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach  19 i 20 października 2017 r.  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

Zeszłoroczna edycja giełdy zakończyła się pełnym sukcesem. Przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z firmami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech, Mołdawii i Indii. W trakcie dwóch dni odbyło się blisko 150 spotkań. Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, terminarzem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz udzielą dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy.

 

GIEŁDA NIE JEST SKIEROWANA DO KONKRETNEJ BRANŻY, MOGĄ WZIĄĆ W NIEJ UDZIAŁ FIRMY Z RÓŻNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI.

 

UCZESTNICTWO W GIEŁDZIE JEST NIEODPŁATNE. 

 

WAŻNE DATY:

  • rejestracja: do 13.10.2017
  • wybór partnerów on-line: do 16.10.2017
  • spotkania B2B: 19.10.2017 w godz. od 09:00 do 16:00;
    20.10.2017 w godz. od 09:00 do 12:00;
  • czas trwania spotkania: 20 min.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 

Enterprise Europe Network Katowice / Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach

Anna Muzyczuk – tel. 32 72 85 829, a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl
Anna Hojn – tel. 32 72 85 265, a.hojn@oddzial.fgsa.pl
Renata Jawor – tel. 32 72 85 907, r.jawor@oddzial.fgsa.pl