Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne pt.: „Zatrudnianie cudzoziemców przez polskie firmy, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w godz. od 12.00 do 15.00 w Centrum Konferencyjnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach.

 

Spotkanie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców (zwłaszcza MŚP), zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii oraz państw trzecich.

 

Celem spotkania jest przedstawienie wybranych aspektów zatrudniania cudzoziemców przez polskie firmy , jak również usług sieci EURES. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) i Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ( PUP).

 

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić Kartę Uczestnictwa.

 

Projekt  Enterprise  Europe  Network – South Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską z programu COSME  (na lata  2014- 2020) oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa.