Zapraszamy  do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach trwającego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 w  Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej (sala nr 8 ). Planowany czas spotkania: do 1,5 godz.

Spotkanie poprowadzi dr Adam Polko, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza oraz autor obowiązującego Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie organizujemy z przekonaniem, że będzie to dla Państwa dodatkowa sposobność, by uzyskać szczegółowe informacje lub skonsultować przygotowywane projekty, które planują Państwo zgłosić do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, w trakcie trwającego naboru.

Proszę o zapoznanie się z obowiązującym Programem Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 oraz kartą projektu. Zachęcamy również  do wcześniejszego przesyłania pytań do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl, najlepiej w terminie do 5 stycznia br. Pozwoli to prowadzącym spotkanie przygotować szczegółowe odpowiedzi dot. interesujących Państwa kwestii.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu proszę kierować do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w terminie do 9 stycznia 2018 r., do godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Aneta Nowak, tel.: 32/ 295 68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl