Dnia 13 listopada br. odbyła się wycieczka uczniów zespołu Szkół Zawodowych ,,Sztygarka” do firmy Paradigma w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum nr 1 o kierunku kształcenia technik budownictwa i technik architektury krajobrazu oraz  uczniowie klasy II Technikum nr 1 o kierunku kształcenia technik architektury krajobrazu pod opieką szkolnego doradcy zawodowego i nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie firmy  Paradigma, budynku pasywnym, wykonanym w niekonwencjonalnej technologii z własnymi źródłami energii oraz tzw. ,,zielonym” dachem. Podczas prezentacji przedstawiciele firmy przybliżyli podstawowe wymagania i rozwiązania dla budynków pasywnych oraz ekologicznych systemów grzewczych. Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię. Istotą tego budownictwa jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. W budynku pasywnym w przeważającej części zapotrzebowanie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i przebywających
w budynku ludzi.

 

Prowadzący zajęcia przekazał uczniom informacje dotyczące rozwiązań systemowych Paradigma dobieranych indywidualnie do potrzeb klienta. Młodzież dowiedziała się, iż w skład prezentowanych technologii wchodzą: technika Solar, technika kondensacyjna, ogrzewanie ścienne, technika świeżego powietrza oraz nowoczesna regulacja zapewniająca bezobsługową pracę systemów. Podstawowymi urządzeniami systemów Solar są kolektory słoneczne, które absorbując energię słońca przetwarzają ją w energię cieplną. System Solar można dostosować do potrzeb nie tylko domków wielo – lub jednorodzinnych, ale również pensjonatów, hoteli, basenów, szkół, osiedli, firm itp. Uczniowie zostali zapoznani z budową kolektorów różnych typów. Dzięki dużemu doświadczeniu i wiedzy prowadzącego poszerzyli oni swoje wiadomości w zakresie budownictwa i ekologicznych systemów grzewczych, które wpłyną na wzrost ich kompetencji zawodowych.

 

Wizyta w siedzibie firmy Paradigma, uświadomiła uczniom, jakie ogromne korzyści z punktu widzenia ekologii niesie za sobą wykorzystanie tych technologii w praktyce. Przy produkcji ciepła kolektory słoneczne nie emitują szkodliwych związków, nie powodują powiększania dziury ozonowej, nie zanieczyszczają środowiska. W tym właśnie kierunku powinny podążać nowoczesne rozwiązania w budownictwie.

 

Firma Paradigma działa w Dąbrowie Górniczej od kilkunastu lat. Jako część RITTER GRUPPE jest znana na całym świecie jako producent nowoczesnych technologii Solar.