Lokalizacja: nieruchomość położona w południowej części Dąbrowy Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce w bliskim sąsiedztwie zabudowy przemysłowej. Bardzo dobrze skomunikowana z drogą krajową DK 94 Wrocław – Kraków oraz położona w odległości ok. 20 km od Euroterminalu w Sławkowie, który jest terminalem logistycznym usytuowanym na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435mm).

Dojazd: od ul. Szałosowizna i Łuszczaka.

Powierzchnia: 8,6438 ha

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – KA1D/00013999/8

Oznaczenia geodezyjne: 19 działek. Obręb geodezyjny: Strzemieszyce Wielkie

Opis nieruchomości: nieruchomość nieabudowana o kształcie wielokąta.

Uzbrojenie: istnieje możliwość podłączenia wszystkich mediów

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako teren zabudowy usługowej.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.