Lokalizacja: nieruchomość położona jest we wschodniej części Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego, w dzielnicy Dąbrowy Górniczej- Tucznawie. W najbliższym otoczeniu znajdują się lasy i tereny rolne. Na terenie Tucznawa jest już pierwszy inwestor – NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Teren posiada dogodne połączenie z drogą ekspresową, a także autostradami A4 oraz A1. Dzięki bliskości dróg wojewódzkich możliwy jest szybki dojazd w kierunku województwa małopolskiego. Droga krajowa nr 94 umożliwia dogodną komunikację w obszarze GOP. Teren inwestycyjny usytuowany jest na przecięciu szlaków komunikacyjnych, w odległości 20 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, 70 km od krakowskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego (Kraków-Balice) oraz w pobliżu Euroterminalu Sławków (1 km od granicy miasta).

Opis nieruchomości: teren zlokalizowany jest w Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Tucznawa. Kompleksy nr A1, A2, A4, A5, A6, A8 i A11 oraz B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B15, B16 i B17 objęte są granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszym inwestorem na obszarze Tucznawa jest firma NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., wytwarzająca ceramiczne wkłady do silników samochodowych. Otoczenie nieruchomości to lasy oraz tereny rolne. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowane są tereny przemysłowe (ArcelorMittal Poland S.A., Koksownia Przyjaźń zakład JSW KOKS S.A., URSA Polska Sp. z o.o., Brembo Poland Sp. z o.o., Ficomirrors Polska Sp. z o.o.). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 450 m na północny-zachód od kompleksu, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 796 – ulica Idzikowskiego. Centrum miasta położone jest na południowy zachód od terenu Tucznawa.

Powierzchnia: 166,7718 ha, w całości objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza, własność pełna. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – KA1D/00027120/7, KA1D/00028742/0 oraz KA1D/00033808/9.

Oznaczenia geodezyjne:

Działki będące własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, opisane w księdze wieczystej nr KA1D/00027120/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, położone w Dąbrowie Górniczej obręb Tucznawa, objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej – obszar „Tucznawa”:

Kompleks A1: nieruchomość ozn. nr geod.  1102, o pow.  5,4409 ha   (k.m.1) oraz nieruchomość ozn. nr geod. 1106 o pow. 12,5622 ha   (k.m.2),  w sumie 18,0031 ha

Kompleks A2: nieruchomość ozn. nr geod.  1108, o pow. 7,9974 ha (k.m.2) oraz nieruchomość ozn. nr geod.  1116, o pow.  3,6214 ha  (k.m.3), w sumie 11,6188 ha

Kompleks A6: nieruchomość ozn. nr geod.  1104, o pow.  5,0999 ha (k.m.1)

Kompleks A8: nieruchomość ozn. nr geod. 1111, o pow.  2,9241 ha (k.m.2)

Kompleks A11: nieruchomość ozn. nr geod. 1121, o pow. 1,9420 ha (k.m.5)

Kompleks B1: nieruchomość ozn. nr geod.  13/2 (k.m. 3), o pow. 6,2739 ha.

Kompleks B2: nieruchomość ozn. nr geod.  13/1 (k.m. 3), o pow. 10,7141 ha.

Kompleks B3: nieruchomość ozn. nr geod. 13/6 (k.m. 3) ,o pow. 7,9853 ha oraz nieruchomość ozn. nr geod.  15/2 (k.m. 4), o pow. 16,9875 ha; w sumie 24,9728 ha.

Kompleks B4: nieruchomość ozn. nr geod. 14/2 (k.m. 5), o pow.5, 2852 ha.

Kompleks B5: nieruchomość ozn. nr geod. 13/4 (k.m. 3), o pow. 2,0120 ha.

Kompleks B6: nieruchomość ozn. nr geod. 13/7 (k.m. 3), o pow. 5,5766 ha.

Kompleks B7: nieruchomość ozn. nr geod.  13/9 (k.m. 3),o pow. 11,4739 ha oraz nieruchomość ozn. nr geod.  16/2 (k.m. 5), o pow. 1,8377 ha; w sumie 13,3116 ha.

Kompleks B8: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 13/11 (k.m. 3) oraz 15/5 (k.m. 4) o łącznej pow.  5,1911ha.

Kompleks B9: nieruchomość ozn. nr geod. 15/4 (k.m. 4),o pow. 6,4594 ha.

Kompleks B10: nieruchomość ozn. nr geod.  15/6 (k.m. 4), o pow. 6,8936 ha.

Kompleks B11: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 15/9 (k.m. 4) oraz 1101/3 (k.m. 6) o łącznej pow. 4,0957 ha.

Kompleks B12: nieruchomość składającej się z działek ozn. nr geod.  13/13 (k.m. 3), 15/7 (k.m. 4),16/3 (k.m. 5) i 1101/5 (k.m. 6) o łącznej pow.  5,7337 ha.

Kompleks B13: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 13/10 (k.m. 3) oraz 16/1 (k.m. 5) o łącznej pow.  7,3232 ha.

Kompleks B15: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.  16/5 (k.m. 5) oraz 1101/7 (k.m. 6)o łącznej pow. 3,6480 ha.

Kompleks B16: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.  16/4 (k.m. 5) oraz 1101/6 (k.m. 6) o łącznej pow.6,2010 ha.

Kompleks B17: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.  15/11 (k.m. 4) oraz 1101/1 (k.m. 6)o łącznej pow. 19,5478 ha.

Komunikacja

Komunikacja zewnętrzna

Dąbrowa Górnicza położona jest w rejonie przecięcia ważnych dróg o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych z nich należą: autostrada A1 (Gdańsk-Łódź-Gliwice-Brno), autostrada A4 (Drezno-Wrocław-Katowice-Kraków-Lwów) oraz drogi krajowe:

droga ekspresowa S1Wschodnia Obwodnica GOP (Pyrzowice-Dąbrowa Górnicza-Cieszyn),

DK 94 (Legnica-Wrocław-Dąbrowa Górnicza-Kraków),

DK 86 (Dąbrowa Górnicza-Będzin-Sosnowiec-Katowice-Tychy)

DK 78 (Chałupki-Gliwice-Zawiercie)

DK 11 (Bytom-Poznań-Kołobrzeg),

DK 79 (Bytom-Katowice-Kraków),

DK 88 (Bytom-Gliwice-Strzelce Opolskie).

W sąsiedztwie miasta przebiega również Drogowa Trasa Średnicowa, łącząca najważniejsze miasta Konurbacji Górnośląskiej.

Nieruchomość posiada dogodne połączenie z drogą ekspresową S1 Cieszyn – Gdańsk, a także autostradami A4 oraz A1. Skrzyżowanie drogi ekspresowej S1 z drogą krajową nr 94 Wrocław – Kraków, w odległości 10 km na południe od terenu inwestycyjnego, umożliwia dogodną komunikację w obrębie Konurbacji Górnośląskiej. Dzięki bliskości dróg wojewódzkich możliwy jest szybki dojazd do Zawiercia oraz w kierunku województwa małopolskiego.

Teren inwestycyjny obsługiwany jest poprzez drogi gminne. Dojazd do nieruchomości możliwy jest z 2 kierunków:

zachód – połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 796 (ul. Idzikowskiego) – droga asfaltowa,

południe – połączenie komunikacyjne ulicą Inwestycyjną z drogą wojewódzką nr 790 (ul. Gołonoska) –   droga asfaltowa.

Do centrum miasta można dojechać drogami krajowymi oraz Aleją Józefa Piłsudskiego.

Komunikacja publiczna

Dzielnica Tucznawa obsługiwana jest przez komunikację publiczną. Przystanki autobusowe zlokalizowane są w ulicach: Szosowej, Idzikowskiego, Dąbrowszczaków.

Linie autobusowe:

140 (Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Tucznawa Remiza)

237 (Tucznawa Remiza – Gołonóg Osiedle)

637 (Dąbrowa Gornicza Urząd Pracy – Siewierz Dom Kultury)

903N linia nocna (Dąbrowa Górnicza – Gołonóg PKP – Zajezdnia)

Zaprojektowane przystanki autobusowe na terenie inwestycyjnym zgodnie z koncepcją. Zgodnie z projektem Urzędu Miejskiego, Wydział Inwestycji Miejskich przystanki zlokalizowane będą przy kompleksie nr A11, pomiędzy kompleksami
A1 i A4 (przystanek autobusowy Tucznawa- Strefa Ekonomiczna) oraz B7 i B12.

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja terenu już jest zapewniona poprzez drogi o szerokości 7m, z wydzielonymi dwoma pasami ruchu 3,5 metra każdy. Ponadto na terenie powstały również ścieżki rowerowe i chodniki.
W wybranych miejscach przewiduje się dodatkowe pasy ruchu umożliwiające zjazdy pojazdów ciężarowych do działek, w tych miejscach droga zostanie poszerzona do 12m.

Sytuacja planistyczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –  Uchwała nr L/887/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej, dla terenów położonych – obręb Tucznawa, karta mapy 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 22 poz. 707 z dnia 08.04.2002 r.).

Zgodnie z zapisami Planu nieruchomość położona jest na terenie przemysłowo – usługowym (symbol PU).

Przeznaczenie podstawowe: wielofunkcyjna strefa przemysłowo – usługowa.

Przeznaczenie dopuszczalne: składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

Plan nie określa zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, dzięki czemu jest bardzo elastyczny i daje dużą swobodę realizacji inwestycji.

Miasto posiada opracowanie ekofizjograficzne dla terenu, analizy fizyczno-chemiczne i opinię geotechniczną oraz szczegółowe koncepcje zagospodarowania nieruchomości, uwzględniające budowę dróg wewnętrznych oraz rozbudowę infrastruktury technicznej.

Infrastruktura techniczna

Elektryczność

Dystrybutor: TAURON Dystrybucja S.A.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycyjnego zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Tucznawa. Dostępna moc 10 – 40 MW.

Możliwość zaopatrzenia terenu inwestycyjnego w energię elektryczną:

  1. Zasilenie  na napięciu 110 kV z SE Tucznawa. Wymaga od inwestora budowy linii 110 kV oraz budowy stacji 110/SN według potrzeb.
  2. Zasilenie na napięciu 20 kV z SE Tucznawa. Z nowo wybudowanego GPZ Tucznawa Strefa. Możliwość podłączenia na średnim napięciu według potrzeb inwestora.

Dla Odbiorców do mocy 20 MW miejsce przyłączenia zostanie określone w GPZ Tucznawa Strefa na napięciu 20kV, po stronie klienta będzie budowa linii kablowej 20kV od GPZ Tucznawa Strefa do swojej działki. Termin przyłączenia na napięciu 20kV (do rozdzielni 20kV w GPZ Tucznawa Strefa) to max. 6 miesięcy od podpisania umowy przyłączeniowej. GPZ Tucznawa Strefa jest zlokalizowany w terenie który sąsiaduje z działkami nr B10 i B17.

Dla Odbiorców mocy od 20MW wzwyż miejsce przyłączenia zostanie określone w SE Tucznawa na napięciu 110kV, po stronie klienta jest budowa linii kablowej 110V od SE Tucznawa do swojej działki. Termin przyłączenia na napięciu 110kV to ok. 18 miesięcy od podpisania umowy przyłączeniowej. SE Tucznawa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie GPZ Tucznawa Strefa.

Dokładne parametry techniczne mogą zostać określone po złożeniu przez zainteresowanego Inwestora wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest dalej Gmina może ona wystąpić w imieniu inwestora o wydanie warunków, a następnie po sprzedaży nieruchomości przenieść warunki na Inwestora.

Gaz

Dystrybutor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Zasilanie terenu z gazociągu średniego ciśnienia DN 225 PE (specyfikacja głównej rury), ciśnienie 2,5 bar zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym Tucznawa. Dostępna objętość 5000 Nm³/h. Stacja redukcyjno- pomiarowa znajdująca się na terenie inwestycyjnym posiada przepustowość Q = 1700 Nm³/h.

Możliwa rozbudowa stacji i zwiększenie przepustowości w zależności od potrzeb inwestora.

Dokładne parametry techniczne mogą zostać określone po złożeniu przez zainteresowanego Inwestora wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest dalej Gmina może ona wystąpić w imieniu inwestora o wydanie warunków, a następnie po sprzedaży nieruchomości przenieść warunki na Inwestora.

Woda

Dystrybutor: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Zasilanie terenu w wodę z wodociągu DN 315 mm zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym Tucznawa. Ciśnienie min. 4 bary – 800 m³/d. Wodociąg docelowo zasilający teren inwestycyjny ma max przepustowość ok.75l/s. Źródło zasilania przedmiotowego wodociągu  stanowi rurociąg DN 1000.

Dostępna objętość według potrzeb inwestora.

Przyłącze doprowadzone do granicy działki. Inwestor nie ponosi kosztów związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej.

Kanalizacja sanitarna

Dystrybutor: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Sieć sanitarna grawitacyjna o średnicy DN 200 mm, DN 250 mm i DN 400 mm rozprowadzona wzdłuż dróg dojazdowych do działek inwestycyjnych (przyłącza przy granicy działek). Ścieki odprowadzane dwoma tłoczniami T1 i T2 (kolektor DN 400) do tłoczni Tworzeń.

System odprowadzenia ścieków przez Gminę w ramach projektu zagospodarowania KSSE Tucznawa przewiduje odbiór ścieków sanitarnych ze wszystkich działek na strefie poprzez projektowany i istniejący system kanalizacyjny do Oczyszczalni Ścieków „Centrum”, która została zmodernizowana w 2014 roku.

Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe retencjonowane na poszczególnych działkach inwestycyjnych, odprowadzane do zbiorników retencyjnych (inwestycja Gminy Dąbrowa Górnicza), a następnie do rzeki Trzebyczka.

Gromadzenie wód deszczowych poprzez własny zbiornik retencyjny. Przyłącze do systemu kanalizacji miejskiej w granicy działki.

Telekomunikacja

Przyłącze znajduje się przy wschodniej granicy kompleksu nr A11.

Uwarunkowania środowiskowe

Makroniwelacja

Opracowana została koncepcja makroniwelacji terenu[1], zakładająca tarasowe ukształtowanie obszaru poprzez najbardziej ekonomiczne dostosowanie wysokości terenu do poszczególnych kompleksów inwestycyjnych.

Koncepcja uwzględnia dostosowanie poziomów dróg wewnętrznych do projektowanych poziomów kompleksów. Niweletę projektowanych dróg poprowadzono tak, aby zminimalizować roboty ziemne, ale równocześnie umożliwiając obsługę „działek inwestycyjnych”, które projektowane są na różnych wysokościach. Szerokość pasów terenu pod drogi obejmuje również teren pod uzbrojenie i wynosi 20 m. Skarpy, które dostosowują poziomy wysokości, zaprojektowano na terenach kompleksów – poza obszarem dróg.

Istnieje możliwość zmiany wysokości poziomów poszczególnych kompleksów, ale należy dostosować je do poziomów realizowanych dróg wewnętrznych.

Tworząc koncepcję makroniwelacji skonstruowano przekroje poprzeczne robót ziemnych i bilansując objętości wykopów z objętościami nasypów ustalono rzędną płaszczyzny poziomej każdej działki. Dla każdej z płaszczyzn wyliczono ilość zdjętego humusu, ilość wykopów i ilość nasypów.

W przypadku prowadzenia prac makroniwelacyjnych tj. odkopów i nasypów, materiał rodzimy może być wykorzystany do ponownej zabudowy, co umożliwi zbilansowanie mas przy robotach ziemnych.

[1] Koncepcja makroniwelacji terenu na podstawie opracowania Koncepcji Zagospodarowania Terenu Nr 662/2008 z 08.2008 r. oraz opracowania Kompleksowe przygotowanie Terenu Inwestycyjnego Tucznawa B – Dąbrowska Strefa Aktywności Gospodarczej wraz z budową układu Komunikacyjnego Nr 677/2009 z 07.2009

Przydatność terenów do zabudowy

Na całym obszarze przy realizacji zabudowy zaleca się wykonanie szczegółowego rozpoznania geotechnicznego warunków gruntowo-wodnych pod poszczególne obiekty z uwagi na możliwość występowania form i procesów krasowych.

 

Geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektów

Warunki gruntowo-wodne podłoża obszaru inwestycyjnego określa się jako warunki proste – grunty nośne.

Woda gruntowa występuje poniżej głębokości 2,0m. W rejonie występowania gruntów skalistych poziom wody gruntowej zalega poniżej 20m.

W przypadku prowadzenia prac makroniwelacyjnych tj. odkopów i nasypów, materiał rodzimy może być wykorzystany do ponownej zabudowy, co umożliwi zbilansowanie mas przy robotach ziemnych.

Teren inwestycyjny nie jest i nie był w przeszłości położony w granicach obszaru górniczego.

Mapa sferyczna terenu inwestycyjnego Tucznawa: tutaj

Załączniki