SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Sukcesja biznesowa. Jak zabezpieczyć i rozwijać firmę rodzinną?

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców Zagłębia Dąbrowskiego na szkolenie dotyczące sukcesji biznesowej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Celem wydarzenia jest przedstawienie kluczowych...

Spotkanie rewitalizacyjne

Zapraszamy  do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach trwającego naboru projektów do Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Spotkanie odbędzie się 9...

18. edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm – Gazele Biznesu 2017

Gazele Biznesu 2017 W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem Gazel Biznesu 18. edycja uwzględniająca dane za 2016 r. uwidacznia niewielką tendencję spadkową liczby uczestników (o 0,7 proc. z 4393 do 4362), przychody ze sprzedaży o 1,4 proc., a łączne zatrudnienie aż o...

Wesołych Świąt!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za zaufanie i współpracę w 2017 roku. Życzymy dalszych sukcesów, udanych inwestycji i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu...

!!PRZETARG!! 3 MAJA 21 – nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona pod usługi publiczne i komercyjne

Lokalizacja: nieruchomość zlokalizowana w centrum miasta przy ul. 3 Maja 21.   Opis nieruchomości: nieruchomość nieogrodzona, porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami o kształcie nieregularnym umożliwiającym zabudowę. Zabudowana wolnostojącym  budynkiem mieszkalnym...

ZAINWESTOWALI W DĄBROWIE

MULTIMEDIA

PRZYDATNE LINKI

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością

 

W celu kontynuowania procesu realizacji inwestycji niezbędne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością. Prawo takie może przysługiwać Inwestorowi z tytułu własności terenu. Właścicielem gruntu może być: osoba fizyczna, gmina, Skarb Państwa, inny podmiot.

Inwestor może także dysponować nieruchomością nie posiadając do niej prawa własności, w  przypadku jeżeli:

  • nieruchomość oddana jest Inwestorowi w użytkowanie,
  • Inwestor posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • nieruchomość jest dzierżawiona przez Inwestora.

Prawo do dysponowania budynkiem lub lokalem można uzyskać na skutek zawarcia umowy najmu.

 

Podstawowym źródłem informacji na temat stanu prawnego nieruchomości jest księga wieczysta. Chcąc przeglądać treść wpisów zawartych w księdze wieczystej dla danej nieruchomości, można posłużyć się internetową bazą danych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub zgłosić się bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych (Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23), gdzie można uzyskać również odpis z księgi.

 

KUPNO LUB UZYSKANIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
OD GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Wydział odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami  (WGN).

 

Na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl, w dziale Biznes, w zakładce Przetargi na nieruchomości zamieszczane są aktualne ogłoszenia o przetargach na nieruchomości, organizowanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Przetargi przeprowadzane są w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg jest ważny jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury nabywania nieruchomości od Gminy Dąbrowa Górnicza można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod numeremi telefonów: 32 295 68 33, 32 295 67 19 lub 32 295 67 20.

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zbycie nieruchomości w drodze przetargu/bezprzetargowej na własność/w użytkowanie wieczyste.
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacją gruntu.

 

Dokumenty do pobrania (dla terenów stanowiących własność Gminy)

Dokumenty do pobrania (dla terenów stanowiących własność Skarbu Państwa)

 

Opłaty: Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

 

Terminy: Odpowiedź w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U. 2015.1774 z późn. zm.).