W najbliższy czwartek, tj. 10 października,  na ok. 2 miesiące, zamknięty zostanie remontowany wiadukt na DK 94 nad drogą wojewódzką nr 790. Ruch w obu kierunkach poprowadzony zostanie łącznicami nitki na Sławków.

Zamknięte zostaną także łącznice jezdni DK 94 w kierunku Katowic z DW 790.

Na drodze wojewódzkiej nr 790, na skrzyżowaniu ze zjazdem i wjazdem na jezdnię w stronę Sławkowa, zorganizowane będzie rondo.

Zobacz mapkę.

Remont wiaduktu jest częścią kompleksowej modernizacji dąbrowskiego odcinka DK 94. Od maja trwają prace na jezdni w stronę Krakowa. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.

Na większości odcinka od Sławkowa do Mikrohuty leżą już dwie warstwy asfaltu, niebawem układana będzie warstwa ścieralna. W rejonie skrzyżowania z ul. Zakawie ułożono betonową nawierzchnię, odporną na duży nacisk. Betonowe wzmocnienia będą mieć także pozostałe skrzyżowania. Jak podkreślają drogowcy, są to najbardziej obciążone miejsca, przez co szczególnie narażone na uszkodzenia i powstawanie kolein. Beton ma temu zapobiec.

Zakończenie remontu całej nitki wiodącej do granicy z Sosnowcem, zaplanowano na koniec roku. Po tym drogowcy przejdą na jezdnię w kierunku Sławkowa. Oprócz drogi, trwają także przebudowy wiaduktów nad DW 790 i ul. Wojska Polskiego.

Modernizacja DK 94 ma zostać zakończona pod koniec 2014r. Koszt prac oszacowano na 165 mln zł. Miasto uzyskało 85 % dofinansowania ze środków unijnych.