Trwa rekrutacja ekspertów zaangażowanych w wybór dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja chętnych na ekspertów ma charakter ciągły. Zachęcamy do zgłaszania się kandydatów na ekspertów w ramach POIR i POPW szczególnie w następujących dziedzinach:

  • Wzornictwo przemysłowe,
  • Innowacje,
  • Internacjonalizacja biznesu,
  • Rynki zagraniczne,
  • Zarządzanie projektami.

Więcej informacji na stronie:https://www.parp.gov.pl/parp-nabor-ekspertow

Chętnych zapraszamy do składania wniosków!