Już po raz czwarty, 18 marca został ogłoszony Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które wdrożyły w ciągu ostatnich 3 lat nowatorskie rozwiązania, innowacje lub działania wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji, a przy tym prowadziły swoje przedsiębiorstwo przestrzegając zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.  To właśnie w tych 3 kategoriach Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego.

Duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej,
które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta,
mogą ubiegać się o tytuł Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego.

Przedsięwzięcie ma na celu wyróżnienie i
promocję najbardziej innowacyjnych oraz wnoszących nieprzeciętny wkład w rozwój
miasta przedsiębiorstw
, prowadzących działalność na terenie
Dąbrowy Górniczej, które w swym działaniu uwzględniają etyczne i społeczne
wartości.

Jak co roku Laureatów poznamy podczas Gali Przedsiębiorczości,
organizowanej w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w
listopadzie br.

Ubiegłorocznymi
Laureatami zostali w poszczególnych kategoriach :

mikro
przedsiębiorstwo
 Armadillos –
Karol Grzesica

małe
przedsiębiorstwo
Musiał Group
Radosław Musiał

– średnie
przedsiębiorstwo
– PPUH Dolomit
Kopalnia „Ząbkowice” S.A.  

Nagrodę Specjalną otrzymała Huta Bankowa
Sp. z o.o.

Na zeskanowane formularze zgłoszeniowe, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, czekamy do 25 września br. Zgodnie z Regulaminem (Załącznik do Zarządzenia Nr 228.2019 Prezydenta Miasta z dnia 18.03.2019 r.) należy je przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail : adamiecki@dabrowa-gornicza.pl